ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประมูลโคเนื้อบราห์มัน โคพันธุ์คัดออกเพศผู้ จำนวน 4 ตัว และจำหน่ายคัดออกเพศเมีย จำนวน 20 ตัว
ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์.043-261194

รายละเอียดเพิ่มเติม...

TP19.3.62ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ประมูลโคพ่อแม่พันธุ์ปลด และโคคัดออก รวม จำนวน 85 ตัว
ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-261-194

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง โคแม่พันธุ์คัดออก จำนวน 44 ตัว 
ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ หน่วยบุณฑริก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ต.โพนงาม
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  โทรศัพท์.045-259996, 045-259952

รายละเอียดเพิ่มเติม...

lp12.3.62ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อคัดออกพันธุ์บราห์มัน  เพศผู้ 16 ตัว เพศเมีย 9 ตัว รวม 25 ตัว
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
โทรศัพท์.036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ประมูลโคพันธุ์พื้นเมือง (โคลาน) จำนวน 65 ตัว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.032-228-418

รายละเอียดเพิ่มเติม...