ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 182 ตัว 
เพศผู้ 81 ตัว เพศเมีย 101 ตัว ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ หน่วยบุณฑริก ต.โพนงาม
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  34000 โทรศัพท์.045-259996 , 045-259952

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 32 ตัว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์.032-228-418

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ประมูลโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน จำนวน 150 ตัว แบบประมูลราคารายตัว

ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โทรศัพท์.054-646457

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ประมูลกระบือนมพันธุ์เมซานี จำนวน 14 ตัว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรมย์ โทรศัพท์.044-634627

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อ  จำนวน 131 ตัว 
โดยวิธีขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. โทรศัพท์.036-358502-3