auction5.6.61ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา และซาฮิวาล จำนวน 92 ตัว  เพศผู้ 48 ตัว เพศเมีย 44 ตัว
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์.036-456-700

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

2018 05 18 095427

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา จำนวน 40 ตัว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
โทรศัพท์.081-051-116

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จำหน่ายกระบือนมพันธุ์เมซานี เพศผู้ จำนวน 14 ตัว  โดยวิธีประมูลราคารายตัว
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์.044-634-627

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

tak23.5.61

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ประมูลโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 61 ตัว
- โคจำหน่ายพันธุ์คัดออกเพศผู้ 12 ตัว
- โคจำหน่ายคัดออก เพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 20 ตัว  
- โคพ่อแม่พันธุ์ปลด เพศเมีย 6 ตัว  
- โคจำหน่ายอื่นๆ เพศผู้ 3 ตัว  เพศเมีย 7 ตัว
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
โทรศัพท์.055-890-712

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

trang2018 05 11 094731ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 90 ตัว โดยวิธีประมูลราคารายตัว โคพันธุ์คัดออกเพศผู้ จำนวน 38 ตัว
โคคัดออกจำนวน 21 ตัว  โคพ่อแม่พันธุ์ปลด จำนวน 31 ตัว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทรศัพท์.075-270-907

รายละเอียดเพิ่มเติม...