ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ขอประชาสัมพันธ์ด้วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อมีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อคัออกพันธุ์บราห์มันเป็นสัตว์คัดออก เพศผู้ จำนวน 8 ตัว โดยวิธีการประมูลราคาเป็นรายตัว

สถานที่ - บริเวณคอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ตำลบหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันเวลา - วันอังคาร ที่ 28 พฤาภาคม 2562 เริ่มลงทะเบียน 08.30 - 10.00 น. / เริ่มการประมูล 10.30 น.

เอกสารแนบประกาศ

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประมูลโคเนื้อบราห์มัน โคพันธุ์คัดออกเพศผู้ จำนวน 4 ตัว และจำหน่ายคัดออกเพศเมีย จำนวน 20 ตัว
ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์.043-261194

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อคัดออกพันธุ์บราห์มัน จำนวน 40 ตัว โคจำหน่ายคัดออกจำนวน 7 ตัว  โคพ่อแม่พันธุ์ปลด จำนวน 21 ตัว 
จำหน่ายเป็นสัตว์คัดออกจำนวน 5 ตัว  ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
โทร.036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...

TP19.3.62ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ประมูลโคพ่อแม่พันธุ์ปลด และโคคัดออก รวม จำนวน 85 ตัว
ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-261-194

รายละเอียดเพิ่มเติม...