ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง โคแม่พันธุ์คัดออก จำนวน 44 ตัว 
ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ หน่วยบุณฑริก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ต.โพนงาม
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  โทรศัพท์.045-259996, 045-259952

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ประมูลโคพันธุ์พื้นเมือง (โคลาน) จำนวน 65 ตัว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.032-228-418

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลยประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา เพศผู้ จำหน่ายคัดออก จำนวน 5 ตัว 
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
โทรศัพท์.081-051116

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ประมูลโคพันธุ์กบินทร์บุรี แม่พันธุ์ปลด จำนวน 25 ตัว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัทพ์.032-240-9756

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สัตว์คัดออก จำนวน 31 ตัว แบบประมูลรายตัว

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

โทรศัพท์.036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...