ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อบราห์มัน โคซาฮิวาล และลูกผสมซาฮิวาล+ทาจิมะ เป็นสัตว์คัดออก เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 33 จัว รวมเป็นจำนวน 38 ตัว โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม มีความประสงค์จำหน่ายแพะพันธุ์ลูกผสมแบล็คเบงกอล จำนวน 37 ตัว โดยการขายวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงกัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง จะจำหน่ายโคเนื้อ พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 34 ตัว (เพศผู้ จำนวน 9 ตัว และ เพศเมีย จำนวน 25 ตัว) ขายโดยวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัวด้วยวาจา ผู้ที่สนใจต้องลงเทียนก่อนเข้าประมูลและจะประมูลในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ติดต่อ 075-270907 (เอกสารแนบ)

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อ พันธุ์ตาก จำนวน 8 ตัว ขายโดยวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ผู้ที่สนใจต้องลงเทียนก่อนเข้าประมูลและจะประมูลในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ติดต่อ 055-890-712 ในเวลาราชการ

100%;" frameborder="1"/>

 

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประชาสัมพันธ์ด้วย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพันธุ์ตาก เพศเมีย 30 ตัว โดยวิธีประมูลราคารายตัว ซึ่งเป็นโคคัดจำหน่ายคัดออกและจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ปลด (เอกสารแนบ)

ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียด - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก (โทร.05-589-0712 ในวันเวลาราชการ)

วันเวลาประมูลราคา - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป