ข่าวประชาสัมพันธ์

TMZLP69.55ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ขายทอดตลาดโคพ่อพันธุ์ TMZ จำนวน 3 ตัว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง  อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์.036-456-700

ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมงาน 9 ทศวรรษบำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกลครั้งที่ 3

เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 (ฺBAHGI Ipen House 2016)

ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม..

actiontp17.5.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 59 ตัว

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์.043-261194  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม..

kabinburiactionสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรีมีความประสงค์จัดประมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน 9 ตัว เพศผู้จำนวน 7 ตัว เพศเมียจำนวน 2 ตัว

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์.037-288125

รายละเอียดเพิ่มเติม...

lpsw pc6.56ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง มีความประสงค์ประมูลโคพันธุ์ซาฮิวาล จำนวน 24 ตัว

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญาลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

โทรศัพท์. 036-456-700