ข่าวประชาสัมพันธ์

actionsahiwal17.8.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลโคซาฮิวาล จำนวน 39 ตัว

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

โทรศัพท์. 036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...

actionLP17.8.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันจำนวน 22 ตัว

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

โทรศัพท์. 036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...

โคพนเมองประมลชยภมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพื้นเมืองจำนวน 27 ตัว เพศผู้จำนวน 6 ตัว  เพศเมีย จำนวน 21 ตัว

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ต.ห้วยไร่  อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภุมิ โทรศัพท์.044-810-644

ประมลกระบอลำพญากลาง 16.8.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลกระบือคัดออกจำนวน 41 ตัว เพศเมียจำนวน 29 ตัว

เพศผู้จำนวน 12 ตัว โดยวิธีประมูลเป็นรายตัว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณคอกคัดสัตว์วังหินงม ภายใน

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี เริ่มประมูลเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

โทรศัพท์.036-456700

sahiwalpc18.47ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ขายทอดตลาดประมูลโคพันธุ์ซาฮิวาลจำนวน 39 ตัว

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี

โทรศัพท์.036-456-6000