ข่าวประชาสัมพันธ์

โคพนเมองประมลชยภมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพื้นเมืองจำนวน 27 ตัว เพศผู้จำนวน 6 ตัว  เพศเมีย จำนวน 21 ตัว

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ต.ห้วยไร่  อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภุมิ โทรศัพท์.044-810-644

sahiwalpc18.47ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ขายทอดตลาดประมูลโคพันธุ์ซาฮิวาลจำนวน 39 ตัว

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี

โทรศัพท์.036-456-6000

ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมงาน 9 ทศวรรษบำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกลครั้งที่ 3

เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 (ฺBAHGI Ipen House 2016)

ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม..

TMZLP69.55ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ขายทอดตลาดโคพ่อพันธุ์ TMZ จำนวน 3 ตัว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง  อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์.036-456-700

kabinburiactionสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรีมีความประสงค์จัดประมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน 9 ตัว เพศผู้จำนวน 7 ตัว เพศเมียจำนวน 2 ตัว

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์.037-288125

รายละเอียดเพิ่มเติม...