ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่มีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน  74  ตัว ในวันที่ 25  ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โทรศัพท์.075-621-347

actionsahiwal17.8.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลโคซาฮิวาลจำนวน 13 ตัว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม...

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี มีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรีจำนวน 30 ตัว ในวันที่ 27 กันยายน 2559

ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์.039-411-481

brahman26.10.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันจำนวน 49 ตัว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญาลาง อ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี โทรศัพท์.036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันจำนวน 12 ตัว  ในวันที่ 13 กันยายน 2559

ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์.045-612407,045-614052

รายละเอียดเพิ่มเติม...