ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นกรองหนังสือราชการเพื่อเสนอผู้บริหาร

 

เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0206-042

 

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพันธุ์ตาก โดยวิธีประมูงราคาเป็นรายตัว จำนวน 64 ตัว

ใน วันพุธ 11 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ( เอกสารแนบ )

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก โทร. 0-5589-0712

 

 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคบราห์มันและโคซาฮิวาล เพศผู้ 70 ตัว เพศเมีย 37 ตัว รวมทั้งสิ้น 107 ตัว เป็นสัตว์พันธุ์คัดออกและสัตว์คัดออก โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 09.30 น. และเริ่มการประมูลเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

( เอกสารแนบ )

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี   โทร. 06-5115-8757

 

 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย มีความประสงค์จะจำหน่ายโคบราห์มันเทา จำนวน 6 ตัว โดยวิธีขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา ( เอกสารแนบ )

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย โทร. 081-050 -1116