ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน  จำนวน  46  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ พะเยา  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ พะเยา  อ. เมือง  จ. พะเยา  56000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  17 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  18 สิงหาคม  2563 เริ่มประมูลเวลา 9.30  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 08 06 at 12.23.45

 

ดาวน์โหลด>>>