ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน  11  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ หนองกวาง  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ หนองกวาง  อ. โพธาราม  จ. ราชบุรี   70120  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  18 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  18 สิงหาคม  2563 เริ่มประมูลเวลา 8.00  น. เป็นต้นไป

 

63

 

ดาวน์โหลด >>>