ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน จำนวน  53 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ พะเยา  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ พะเยา อ. เมือง จ. พะเยา  56000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21  กรกฏาคม 2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 9.00  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 07 14 at 09.38.45 

 

ดาวน์โหลด>>>