ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน  47  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ ตาก  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ ตาก 79 ม. 7 ต. ไม้งาม  อ. เมือง จ. ตาก 63000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22  กรกฏาคม 2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 07 09 at 15.02.52

 

ดาวน์โหลด>>>