ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมือง  จำนวน  40  ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 29 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยฯ นครศรีธรรมราช  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00  - 9.45 น. และเริ่มประมูลราคาเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป Screen Shot 2563 06 10 at 11.36.34

 

ดาวน์โหลด >>>