ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม มีความประสงค์จะจำหน่ายโคคัดออก พันธุ์ลูกผสมบราห์มันและกบินทร์บุรี จำนวน 47 ตัว ในวันอังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ( เอกสารแนบ )

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม โทร. 0-4377-7270