ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย มีความประสงค์จะจำหน่ายโคบราห์มันเทา จำนวน 6 ตัว โดยวิธีขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา ( เอกสารแนบ )

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย โทร. 081-050 -1116