ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี จำหน่ายโคพันธุ์พื้นเมืองเพศเมีย จำนวน 59 ตัว โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ บริเวณคอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี (หน่วยบุณฑริก) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ( เอกสารแนบ )

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี โทร. 04-525-9996, 04-525-9952