ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อ พ่อ-แม่พันธุ์ จำนวน 17 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ณ คอกคัดสัตว์ภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 เป็นต้นไป ( รายละเอียดแนบ )

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 128 หมู่ที่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.03-224-0975-6