พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 684
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อบราห์มัน โคซาฮิวาล และลูกผสมซาฮิวาล+ทาจิมะ เป็นสัตว์คัดออก เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 33 จัว รวมเป็นจำนวน 38 ตัว โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ