พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 488

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อ พันธุ์ตาก จำนวน 8 ตัว ขายโดยวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ผู้ที่สนใจต้องลงเทียนก่อนเข้าประมูลและจะประมูลในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ติดต่อ 055-890-712 ในเวลาราชการ