พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 566

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง จะจำหน่ายโคเนื้อ พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 34 ตัว (เพศผู้ จำนวน 9 ตัว และ เพศเมีย จำนวน 25 ตัว) ขายโดยวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัวด้วยวาจา ผู้ที่สนใจต้องลงเทียนก่อนเข้าประมูลและจะประมูลในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ติดต่อ 075-270907 (เอกสารแนบ)