สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประชาสัมพันธ์ด้วย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน 5 ตัว โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา

ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียด - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 05-604-9723

วันเวลาประมูลราคา - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบประกาศ