พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1517

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อคัดออกพันธุ์บราห์มัน จำนวน 40 ตัว โคจำหน่ายคัดออกจำนวน 7 ตัว  โคพ่อแม่พันธุ์ปลด จำนวน 21 ตัว 
จำหน่ายเป็นสัตว์คัดออกจำนวน 5 ตัว  ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
โทร.036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...