ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประมูลโคเนื้อบราห์มัน โคพันธุ์คัดออกเพศผู้ จำนวน 4 ตัว และจำหน่ายคัดออกเพศเมีย จำนวน 20 ตัว
ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์.043-261194

รายละเอียดเพิ่มเติม...