TP19.3.62ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ประมูลโคพ่อแม่พันธุ์ปลด และโคคัดออก รวม จำนวน 85 ตัว
ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-261-194

รายละเอียดเพิ่มเติม...