พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 941

lp12.3.62ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อคัดออกพันธุ์บราห์มัน  เพศผู้ 16 ตัว เพศเมีย 9 ตัว รวม 25 ตัว
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
โทรศัพท์.036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...