ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ประมูลโคพันธุ์พื้นเมือง (โคลาน) จำนวน 65 ตัว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.032-228-418

รายละเอียดเพิ่มเติม...