ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ประมูลโคพันธุ์กบินทร์บุรี แม่พันธุ์ปลด จำนวน 25 ตัว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัทพ์.032-240-9756

รายละเอียดเพิ่มเติม...