ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลยประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา เพศผู้ จำหน่ายคัดออก จำนวน 5 ตัว 
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
โทรศัพท์.081-051116

รายละเอียดเพิ่มเติม...