พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1191

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สัตว์คัดออก จำนวน 31 ตัว แบบประมูลรายตัว

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

โทรศัพท์.036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...