ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรเปิดระบบให้เกษตรกรสามารถแจ้งความจำนงขอซื้อน้ำเชื้อสุกรทางระบบออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม...