ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ประมูลโคเนื้อพื้นเมือง จำนวน 96 ตัว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทร.081-7476655

รายละเอียดเพิ่มเติม...