lp17.7.61ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน และซาฮิวาล จำนวน 27 ตัว เพศผู้ 22 ตัว เพศเมีย 5 ตัว
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทร.036-4567000

รายละเอียดเพิ่มเติม...