ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ประมูลกระบือพื้นเมืองจำนวน 46 ตัว ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์.081-747-6655

รายละเอียดเพิ่มเติม...