พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 5981

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน เป็นสัตว์พันธุ์คัดออก และสัตว์คัดออก จำนวน 106 ตัว
เพศผู้ 41 ตัว เพศเมีย 65 ตัว โดยวิธีประมูลรายตัว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณคอกคัดหน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ (ลำพญากลาง) ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์. 036-456-700

ประกาศ 1

ประกาศ 2

รายละเอียดโคประมูล