พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 2467

2018 05 18 095427

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา จำนวน 40 ตัว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
โทรศัพท์.081-051-116

รายละเอียดเพิ่มเติม...