พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 913

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จำหน่ายกระบือนมพันธุ์เมซานี เพศผู้ จำนวน 14 ตัว  โดยวิธีประมูลราคารายตัว
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์.044-634-627

รายละเอียดเพิ่มเติม...