trang2018 05 11 094731ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 90 ตัว โดยวิธีประมูลราคารายตัว โคพันธุ์คัดออกเพศผู้ จำนวน 38 ตัว
โคคัดออกจำนวน 21 ตัว  โคพ่อแม่พันธุ์ปลด จำนวน 31 ตัว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทรศัพท์.075-270-907

รายละเอียดเพิ่มเติม...