2018 03 27 111717

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 7 ตัว ในวันที่ 9 เมษายน 2561

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์.042-219-627

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...