ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 32 ตัว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์.032-228-418

รายละเอียดเพิ่มเติม...