ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ประมูลกระบือนมพันธุ์เมซานี จำนวน 14 ตัว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรมย์ โทรศัพท์.044-634627

รายละเอียดเพิ่มเติม...