ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ประมูลโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน จำนวน 150 ตัว แบบประมูลราคารายตัว

ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โทรศัพท์.054-646457

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...