auctionkbศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี ประมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี บัญชีโคพ่อแม่พันธุ์ปลด จำนวน 9 ตัว

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

โทรศัพท์.037-625-221

 

รายละเอียดเพิ่มเติม