ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ประมูลโคนมพันธุ์ TF จำนวน 10 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 7 ตัว 
ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์. 053-311-836

รายละเอียดเพิ่มเติม...