ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จัดประมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรีจำนวน 18 ตัว เพศผู้เมีย 11 ตัว เพศเมีย 7 ตัว

และโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง (พ่อแม่พันธุ์ปลด) จำนวน 35 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 32 ตัว ในวันที่ 16 มกราคม 2561

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์.032-228-418

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...