สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์

จังหวัดปทุมธานี ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560-13 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.089-188-8226 ,081-375-3776

รายละเอียดเพิ่มเติม...