ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง เพศผู้ จำนวน 3 ตัว เพศเมีย จำนวน 2 ตัว

รวม 5 ตัว ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณคอกสัตว์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม...