ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่มีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน  74  ตัว ในวันที่ 25  ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โทรศัพท์.075-621-347

 

รายละเอียดเพิ่มเติม..