โคพนเมองประมลชยภมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพื้นเมืองจำนวน 27 ตัว เพศผู้จำนวน 6 ตัว  เพศเมีย จำนวน 21 ตัว

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ต.ห้วยไร่  อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภุมิ โทรศัพท์.044-810-644

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...