พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1541

sahiwalpc18.47ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ขายทอดตลาดประมูลโคพันธุ์ซาฮิวาลจำนวน 39 ตัว

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี

โทรศัพท์.036-456-6000

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...