พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1947

TMZLP69.55ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ขายทอดตลาดโคพ่อพันธุ์ TMZ จำนวน 3 ตัว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง  อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์.036-456-700

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...