ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมงาน 9 ทศวรรษบำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกลครั้งที่ 3

เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 (ฺBAHGI Ipen House 2016)

ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม..